info@jaseli.cz

+420 775 232 343 (Po - Pá: 8:30 - 16:00)

Bezpečnost

Plastelína Jaseli, smyslové boxy a komponenty, které jsou jejich součástí

Berte, prosím, na vědomí, že se jedná o didaktické pomůcky, které musí být používány pouze ve spolupráci a pod dohledem dospělé osoby! Dbejte zvýšené opatrnosti a nenechávejte dítě bez dozoru.

Nejsou vhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení. Obsahují malé části.

Nic co je obsahem není určeno ke konzumaci.

Při požití písku: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Zabraňte kontaktu s očima.

Při zasažení očí pískem: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Po použití si důkladně umyjte ruce.

Obaly nepatří dětem do rukou, odstraňte je z dosahu dítěte.

 

Dalekohled pirátský (součástí Velkého smyslového boxu Svět Pirátů)

  • Pozor! Nepozorujte dalekohledem slunce, může způsobit poškození očí!

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz