info@jaseli.cz

+420 775 232 343 (Po - Pá: 8:30 - 16:00)

Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) Vás informujeme, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném vyplývajícím ze služeb, které jsou Vám poskytovány, pro zasílání obchodních sdělení a pro plnění povinností správce osobních údajů vyplývajících z veřejnoprávních předpisů.

I. Základní ustanovení – správce osobních údajů, osobní údaje

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 GDPR jsme my, tj. obchodní společnost Sensory and Montessori Play s.r.o., IČ 19094647, se sídlem Čebín č.p. 537, 664 23 Čebín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 132965 (dále jen „správce“). Správce provozuje e-shop www.jaseli.cz a další unikátní prodejní stránky (za účelem prodeje vybraného zboží z uvedeného e-shopu)

Kontaktní údaje správce:

 • adresa pro doručování: Sensory and Montessori Play s.r.o., Čebín 537, 664 23 Čebín
 • e-mail: info@jaseli.cz
 • telefon: +420 775 232 343

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (tzn. v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, vč. doručení zboží a řešení práv a odpovědnosti za vady apod.).

Pokud objednáváte zboží v e-shopu, pak zpracováváme Vaše údaje, které jste za účelem uzavření kupní smlouvy a doručení Vámi vybraného zboží poskytli – Vaše fakturační údaje, kontaktní údaje (telefon, email) a příp. dodací údaje nezbytné k doručení zboží. Pro účely zasílání obchodních sdělení, přihlásíte-li se k jejich odběru, pak zpracováváme Vámi uvedený email. Pokud odstupujete od kupní smlouvy nebo reklamujete zakoupené zboží pak zpracováváme údaje v této souvislosti uvedené.

Dále zpracováváme údaje dodané Google Analytics. Současně využíváme ke své činnosti platformy Facebook a Instagram.

III. Proč údaje zpracováváme?

Především proto, abychom mohli plnit to, k čemu jsme se zavázali. Pokud bychom údaje nemohli zpracovávat, pak bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, tzn. mj. nemohli doručit zboží z e‑shopu nebo zasílat obchodní sdělení - přímý marketing.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a námi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • plnění právních povinností, které se vztahují na správce, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Lze tak shrnout, že obecně právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, splnění právních povinností, které se vztahují na správce či sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce zboží či služeb.

Účelem zpracování osobních údajů je dle situace:

 • pro plnění smlouvy vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (při objednávce vyžadujeme osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky - bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít);
 • rychlejší zákaznická podpora v případě Vašich dotazů;
 • zasílání obchodních sdělení a související marketingové aktivity (typicky analýza Vašich preferencí a zobrazování odpovídajícího obsahu či zobrazování reklam na jiných webových stránkách, tzv. remarketing);
 • přizpůsobení kvality našich služeb Vašim potřebám (typicky provádění analýz s cílem zjistit, jak e-shop používáte);
 • plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem (zejména vedení účetnictví, daňové povinnosti).

IV. Jak údaje zpracováváme (vč. doby uložení)?

Vaše údaje zpracováváme s maximální pečlivostí s důrazem na jejich bezpečnost a důvěrnost - tak jako Vy, ani my nechceme, aby se s Vašimi daty cokoliv stalo. Údaje chráníme v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení údajů. Stejně pečlivě vybíráme i partnery (= zpracovatele údajů), aby byli schopní zajistit vhodná technická a organizační opatření k ochraně údajů.

Zavazujeme se, že Vaše údaje neposkytneme žádné třetí straně s výjimkami uvedenými níže v čl. V. Vaše údaje zpracovávají jen proškolení pracovníci, kteří údaje chrání a dodržují důvěrnost a mlčenlivost.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř let od jejich získání, ledaže po uplynutí této doby budou trvat účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat osobní údaje dle příslušných obecně závazných právních předpisů. Po uplynutí příslušných lhůt veškeré Vaše osobní údaje vymažeme.

Informace o Vašich dosavadních nákupech a navštívených stránkách zpracováváme pro účely přímého marketingu, včetně profilování, které slouží k přesnějšímu a rychlejšímu zobrazování odpovídajícího obsahu, tj. přizpůsobení kvality našich služeb Vašim potřebám. Proti této službě můžete kdykoli bezplatně vznést námitku.

Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

V. Kdo má k údajům přístup?

V první řadě my, obchodní společnost Sensory and Montessori Play s.r.o. (správce), provozovatel e-shopu www.jaseli.cz a dalších unikátních prodejních stránek (za účelem prodeje vybraného zboží z uvedeného e-shopu), dále kromě nás zpracovatelé, kterým údaje předáváme v minimálním rozsahu pro splnění našich povinností - např. u objednávky v e-shopu bychom bez předání údajů přepravcům nemohli zboží doručit (typicky se tak jedná o zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, osoby zajišťující pro správce technické služby souvisejících s provozem e-shopu, vč. provozu software a ukládání dat, orgány finanční správy či jiné příslušné úřady apod.).

Dále jsme případně povinni poskytnout Vaše nezbytně nutné osobní údaje pro účely zamezení podvodům; a to v případě oznámení případných trestných činů nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost. V takovém případě předáme dotčené osobní údaje příslušnému orgánu.

Zpracovateli nezbytných údajů při objednávce jsou dle Vaší volby:

Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 - Libeň

WE|DO CZ s.r.o., IČO: 08313628, se sídlem Pražská 180, 250 66 Zdiby

Nezbytné údaje zpracovává také provozovatel eshopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., IČO: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6), na jehož platformě eshop www.jaseli.cz provozujeme.

Zpracovateli nezbytných údajů při plnění smlouvy a reklamaci jsou jednotliví dodavatelé značek, které prodáváme.

VI. Zpracování osobních údajů v případě navštívení webových stránek správce

Společnost Sensory and Montessori Play s.r.o. provozuje unikátní prodejní stránky (za účelem prodeje vybraného zboží z uvedeného e‑shopu) a e-shop na webových stránkách www.jaseli.cz, na kterých je využívána služba cookies. Souhlas se zpracováním je udělován v rámci cookies lišty na webových stránkách. Bližší informace ke zpracování cookies naleznete v cookies liště při návštěvě webových stránek správce.

VII. Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte dle GDPR:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů;
 • a další práva stanovená v GDPR.

VIII. Závěrečná ustanovení

Shromažďujeme Vaše osobní údaje pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a přitom nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Zabezpečujeme zpracování osobních údajů, aby nevznikla rizika pro Vaše práva a svobody. Provádíme vhodná technická a organizační opatření jako šifrování a testování, zajišťujeme neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování Vašich osobních údajů.

Tento dokument byl zpracován ke dni 7.7.2023.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz